Oferta

Periondontologia

Jest to dział stomatologii, zajmujący się leczeniem chorób przyzębia. Zajmuje się profilaktyką, diagnostyką oraz usuwaniem skutków zmian okołozębowych. Najgroźniejsze objawy choroby przyzębia to krwawiące dziąsła i ruszające się zęby

Stomatologia Estetyczna

Stomatologia estetyczna zajmuje się poprawą naszego wizerunku. Piękny uśmiech sprawia, że chętniej wyrażamy nasze pozytywne emocje, szybciej nawiązujemy kontakty towarzyskie, jesteśmy lepiej postrzegani na rynku pracy czujemy się bardziej atrakcyjni, mamy wyższą samoocenę.

Medycyna estetyczna

Zabiegi są przeprowadzane z wykorzystaniem preparatów kwasu hialuronowego i botoksu wiodących marek, dzięki czemu pacjenci mają gwarancję bezpieczeństwa i długotrwałych efektów leczenia.

Protetyka

Protetykato dziedzina stomatologii zajmująca się odbudową utraconych zębów, zmianą ich kształtu i koloru oraz przebudową zgryzu przywracając pacjentowi estetykę i prawidłową funkcję żucia.

Stomatologia zachowawcza

W leczeniu zachowawczym działamy w oparciu o najwyższe standardy. Stosujemy wyłącznie materiały najwyższej jakości.

Profilaktyka

Nasza wykwalifikowana higienistka Aleksandra Gabryś wykonuje szeroką gamę zabiegów higienizacyjnych mających na celu przygotowanie Państwa do planowanego leczenia, jak i późniejsze utrzymywanie uzyskanych efektów.

Leczenie kanałowe

Leczenie kanałowe jest konieczne w przypadku nieodwracalnego stanu zapalnego miazgi zęba, do którego dochodzi w przypadku zbyt późno podjętego leczenia próchnicy, lub złamania zęba.

Implantologia

Implanty w dzisiejszych czasach są metodą z wyboru uzupełniającą braki zębowe. W naturalny sposób odtwarzają utracone zęby.

Informacja o wpływie działalności wykonywanej przez jednostkę organizacyjną na zdrowie ludzi i na środowisko

Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2019 poz. 1792/ zgodnie z art. 32c pkt.2

Jednostka  wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące, polegającą na  wykonywaniu procedur radiologicznych z zakresu radiologii – diagnostyki obrazowej  zgodnie z :

  • DECYZJA nr 40/2009 z dnia 16/02/2009 rok
  • DECYZJA nr 399/2012 z dnia 29/11/2012 rok

W jednostce występują następujące urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące;

  • do zdjęć punktowych wewnątrzustnych, typ Planmeca Intra, producent Planmeca, Finlandia
  • aparat do zdjęć pantomograficznych Planmeca ProOne o nr PRO 0756147, Finlandia

Jednostka posiada zezwolenia na uruchomienie następujących pracowni:

  • Pracowni RTG – DECYZJĄ nr 39/2009 z dnia 16/02/2009 roku,
  • Pracowni Mammografii – DECYZJĄ nr 246 z dnia dnia 6 lipiec 2012 roku

Jednostka przed uruchomieniem pracowni miała wykonane pomiary rozkładu dawki promieniowania X w otoczeni aparatów – na podstawie wyników stwierdzono ze dawka graniczna promieniowania jonizującego nie przekracza 1mSv/rok dla pomieszczeń  ogólnodostępnych  oraz 3 mSv/rok  dla pomieszczeń pracowni poza gabinetem.

Jednostka podlega kontroli Śląskiemu Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu w Katowicach, 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39  – Oddział Higieny Radiacyjnej.

Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dozymetrii indywidualnej – w ciągu minionych 12 miesięcy (od 01/01/2019 do 31/12/2019) zmierzona dawka efektywna wyniosła

poniżej  0,1 mSv.

Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie  dawek granicznych promieniowania jonizującego

/ Dz.U z 2005 poz.168/- dopuszczalna wartość narażenia na promieniowanie jonizujące wynosi:

– pracownicy: 20 mSv/rok;

– ogół ludności : 1mSv/rok.

Uwaga:

  • na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność

w minionych 12 miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.

  • Pracownie RTG i Mammografii nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych